معرفی شخصیت ها قسمت اول تن تن خبرنگار جوان

تن تن قهرمان ماجرا های تن تن و میلو است . او معمولا لباس گشاد می پوشد. مو های طلایی سر بالا دارد.او همیشه خود را درگیر ماجراهای عجیبی می کند . او خیلی جا ها می رود جنگل های امریکای جنوبی - هندوستان - چین و.... میرود . او لباس های محلی انجا را هم می پوشد. کتاب جدال با تبهکاران    تن تن در لباس کابوی             او خلبان ماهری است ان را می شود درکتاب های تن تن ببینید. او جنگجوی خوبی است و تانک سواری هم می تواند بکند   ( کتاب گشت و گذار در ماه و ماجرای کلکولس.)او اولین کسی است که روی ماه راه رفته . او هر لباسی که می پوشد به او می اید . او بسیار شجاع و دلیر است . او جا هایی حتی تیر هم خورده ولی زنده مانده است.یادتان است در کتاب خرچنگ چنگال طلایی ذره بین و تکه کاغذ را گم می کند و اخر هم برفی ذره بین را میاورد !     پایان قسمت اول.

                                                                                                                          

/ 0 نظر / 52 بازدید